Skip to content Skip to footer
Alates 25/08/2024Kestvus: 4 kuni 6 kuud

Kui teil on vähemalt erapiloodi luba ja head teadmised lennundusalastes teoreetilistes ainetes ning piloteerimistehnika vastab nõuetele ja on tahtmine oma teadmisi ja oskusi edasi anda, siis tulge lennuinstruktori kursustele, peale mida on võimalik saada tööd lennuinstruktorina erapilootide koolitusel.

Erapiloodi koolitus
Teooriaõppe jooksul saab õpilane teadmisi järgmistes ainetes:

1. Kursuse kestvus 4 kuud.
2. Juhul kui õpilane mingi mõjuva põhjuse tõttu ei suuda kursust läbida 4 kuuga on lubatud kursust pikendada kuni 6 kuuni.
3. Kursusele pääsemiseks peab kandidaat olema vähemalt 18 aasta vanune ja tal peab olema kehtiv ametpiloodi pädevus. Juhul kui taotlejal on kehtiv erapiloodi pädevus, siis peab tal olema vähemalt 200 lennutundi, millest vähemalt 150 tundi kaptenina.
4. Lennuprogramm koosneb 30 tunnist, millest 25 tundi lennatakse koos instruktori instruktoriga ja 5 tundi instruktori rollis, koos piloodiga, kellel on sama lennuki pädevus.
5. Teoreetiline õpe koosneb 126 tunnist, millest 25 tundi õpetamise ja õppimise teooriat, 1 tund öölennu teooriat ja 100 tundi praktiliste loengute pidamist.

    Täida ankeet ja õpi lendama!